Meteen naar de inhoud

Relatie- & systeemtherapie

Waarom relatietherapie of systeemtherapie?

Elkaar weer terugvinden

In relatie komen mensen tot hun recht en tot bloei. Tegelijk kan er op relationeel vlak veel mis gaan. Relationele problemen vormen een zware last. Met mijn praktijk richt ik me op herstel en groei in relationele verhoudingen. Dit kan gaan om echtpaarrelaties en gezinsrelaties. Maar het kan ook gaan om arbeidsrelaties en netwerkbetrekkingen zoals in een kerkelijke gemeente. Verschillende vormen van begeleiding worden op deze website toegelicht. Ik werk vanuit christelijke normen en waarden.

“Je kunt mij niet veranderen!?” Een veel gehoorde uitspraak bij mensen die partnerrelatietherapie overwegen of geadviseerd krijgen. Relatietherapie en systeemtherapie richten zich echter niet op het veranderen van mensen maar van het samenspel tussen mensen. Daarbij kan gedacht worden aan het verhelderen en verbeteren van de communicatie. Maar relatietherapie graaft dieper. Het is gericht op het verhelderen van motieven en gevoelens. En op het ontdekken hoe het patroon van de één inhaakt, of soms wel inhakt, op de beleving van de ander. In relatietherapie worden partners uitgenodigd om te komen tot een voor beiden bevredigend samenspel.

“Soms roeien mensen een half leven tegen de stroom in terwijl diezelfde stroom hen op verrassende plaatsen kan brengen.”

Relatietherapie

Mijn aanpak

Partnerrelaties
Bij partnerrelatietherapie kan ik me richten op een drietal aspecten. Het eerste is het oplossen van communicatieproblemen. Veel problemen ontstaan door misverstanden en onbegrip. Een tweede aspect is het op een goede manier kunnen omgaan met verschillen. Door respectvolle en milde gesprekken ontstaat rust en ruimte voor verschillen. Een derde aspect betreft de emotionele band. Door middel van Emotional Focused Therapie (https://www.eft.nl/) richt ik me op het verhelderen en delen van onderliggende emoties. Dit helpt om negatieve patronen zoals heftig reageren op elkaar te stoppen en om elkaar emotioneel terug te vinden. 

Gezinsrelaties
Relatietherapie kan zich ook richten op gezinsrelaties. Hierbij ga ik met ouders op zoek naar een passende begeleiding van hun kind. Of ik help hen bij het terugvinden van een goede lijn in de opvoeding, bij de veranderingen die een kind of een jongere doormaakt in de ontwikkeling. 

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Daarvoor moet u wel aanvullend verzekerd zijn (NVPA of Pro Life aanvullend). De kosten bedragen €90 per gesprek van een uur. De eerste paar relatiegesprekken duren meestal anderhalf uur. Kosten hiervan zijn €120. Voor het eerste intakegesprek wordt €45 extra gerekend voor administratieve werkzaamheden. Er is geen BTW-plicht.

tourist in paris at the arch du triomphe