Relatie- & systeemtherapie

Waarom relatietherapie of systeemtherapie?

Elkaar weer terugvinden

In relatie komen mensen tot hun recht en tot bloei. Tegelijk kan er op relationeel vlak veel mis gaan. Relationele problemen vormen een zware last. Met mijn praktijk richt ik me op herstel en groei in relationele verhoudingen. Dit kan gaan om echtpaarrelaties en gezinsrelaties. Maar het kan ook gaan om arbeidsrelaties en netwerkbetrekkingen zoals in een kerkelijke gemeente. Verschillende vormen van begeleiding worden op deze website toegelicht. Ik werk vanuit christelijke normen en waarden.

“Je kunt mij niet veranderen!?” Een veel gehoorde uitspraak bij mensen die partnerrelatietherapie overwegen of geadviseerd krijgen. Relatietherapie en systeemtherapie richten zich echter niet op het veranderen van mensen maar van het samenspel tussen mensen. Daarbij kan gedacht worden aan het verhelderen en verbeteren van de communicatie. Maar relatietherapie graaft dieper. Het is gericht op het verhelderen van motieven en gevoelens. En op het ontdekken hoe het patroon van de één inhaakt, of soms wel inhakt, op de beleving van de ander. In relatietherapie worden partners uitgenodigd om te komen tot een voor beiden bevredigend samenspel.

“Soms roeien mensen een half leven tegen de stroom in terwijl diezelfde stroom hen op verrassende plaatsen kan brengen.”

Relatietherapie

Mijn aanpak

Relatietherapie kan zich ook richten op gezinsrelaties. Hierbij kan ik met ouders op zoek gaan naar een passende begeleiding van hun kind. Of het terugvinden van een goede lijn in de opvoeding, bij de veranderingen die een kind of een jongere doormaakt in de ontwikkeling. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Daarvoor moet u wel aanvullend verzekerd zijn. (NVPA of Pro Life aanvullend) De kosten bedragen €90 per gesprek van een uur. De eerste paar relatiegesprekken beslaan meestal anderhalf uur. Kosten hiervan zijn €120. Voor het eerste intakegesprek wordt €45 extra gerekend voor administratieve werkzaamheden. Er is geen BTW plicht.

tourist in paris at the arch du triomphe